O nás - Obec Vraňany

                            

Obec Vraňany leží ve Středočeském kraji, ve vzdálenosti přibližně 11 kilometrů od okresního města Mělník. Nachází se na levém břehu řeky Vltavy a je tvořena třemi částmi – Vraňany, Vraňany – nádraží a Mlčechvosty. V současné době zde žije přibližně 900 obyvatel na území o katastrální výměře 9,68 km².

V lednu roku 2003 byl obci přidělen prapor a znak, který svou skladbou patří do skupiny nejcennějších obecních znaků ukazujících užitými symboly na jméno obce. Na znaku je vyobrazena ve zlatém štítě s červenou hlavou a modrou patou se stříbrným břevnem černá vrána se zlatýma nohama. Stříbrný štít s červenou hlavou má oporu v základním rodovém erbu Lobkowiczů, kteří byli po dlouhé období vlastníky obce.

Historie obce

Původní ves předcházející dnešní obci byla založena slovanským kmenem Pšovanů již ve 3. až 5. století. Označení obce bylo odvozeno od prvních obyvatel, kteří měli převážně vrané (černé) vlasy. Původní název obce z období kolem roku 1227 byl Wranah, později Wranas, Wranain, Wranyas, Wranie, Wranays, Wraianech, až do dnešní podoby. V písemných pramenech se s Vraňany poprvé setkáváme v roce 1228, kdy je vlastnil svatojiřský klášter v Praze. Tomu obec připadala až do třicetileté války, kdy přešla pod mělnické a částečně i roudnické panství.

V polovině 19. století byla vystavěna přes vraňanské pole železniční dráha, vedoucí z Prahy do Podlomel. Jednalo se teprve o druhou železnici, vystavěnou v Čechách. Od původního plánu vést trať přímo přes ves bylo upuštěno i kvůli rozsáhlé povodni, která zdejší kraj postihla v roce 1847. Trať tak byla odkloněna a její výstavba trvala více než pět let. Na počátku 19. století zde byl postaven mlýn s lihovarem a v roce 1865 i škola, která byla o 17 let později rozšířena na dvě třídy. V roce 1905 pak byl vybudován postranní plavební kanál z Vraňan do Hořína, který měl usnadnit lodní dopravu.


Kde nás najdete

 

Obec Vraňany


Hřiště AFK Vraňany